Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên để bước đầu trao đổi về khả năng và cơ hội hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng và Đại học quốc gia Seoul (SNU), trường đại học thuộc Top 50 và trường nghiên cứu hàng đầu về Dược thế giới. Cuộc gặp gỡ mở ra các hướng mới về trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, trao đổi sinh viên giữa 2 trường cũng như những hợp tác nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực.