Vào lúc 10:00-11:30, ngày 19/11/2015 tại phòng họp C, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Dược và Khoa Khoa học ứng dụng đã có buổi học thuật về công dụng của hydrocolloids với tiến sĩ Andreas Nagel. Trong buổi học thuật, tiến sĩ Andreas Nagel đã trao đổi và thảo luận về hiệu suất tổng hợp của carboxymethylcellulose, tác dụng phụ của tá dược khi sử dụng để bào chế các chế phẩm, phương pháp cải thiện độ trong của chế phẩm, ưu điểm của tá dược so với các loại chế phẩm thông thường đối với bệnh nhân, khả năng ứng dụng của tá dược trong mỹ phẩm.Hình 1: Tiến sĩ Andreas đang giới thiệu báo cáo.


Hình 2: Tiến sĩ Andreas đang làm thí nghiệm minh họa sản phẩm.


Hình 3: Tiến sĩ Andreas chụp hình lưu niệm cùng Trưởng khoa Dược GS. TS. Nguyễn Minh Đức.